Wednesday, May 26, 2010

Tunggalian ng Noli Me Tangere

Paksa : Pagsulat sa tunggalian ng Noli Me Tangere

A. Tunggalian ng Tao laban sa Tao : Pag-igting ng pangyayari dulot ng pangyayari sa isang tao at kapwa tao.

• Ang tunggaliang ito ay naipakita nina Sida at Doña Consolacion. Ang pangyayaring ito ay naganap nang inutusan ni Doña Consolacion si Sisa na kumanta at sumayaw gamit ang wikang Kastila na siyang nakapaglito kay Sisa. Pinahinto ni Doña Consolacion si Sisa dahil sa malungkot at emosyonal nitong kanta at sa paggamit ng wikang tagalog na naging dahilan sa pagkahiya ni Doña Consolacion.

B. Tunggalian ng Tao laban sa Lipunan : Ang pagkabigo o pagkatagumpay ng tao sa mundong ginagalawan.

• Ang tunggaliang ito ay napapakita ng karanasan ng isang guro noon. Ang mga paaralan sa unang panahon ay matatagpuan sa silong ng kumbento at sa tabi ng karwahe ng kura. Ikinagalit ni Padre Damaso ang malakas na boses ng mga bata sa pagbabasa. Dahil dito, hinamak ang guro ng mga kura.

C. Tunggalian ng Tao laban sa Sarili : Tunggaliang umigting sa pagitan ng isang tao at sa kanyang sarili.

• Maigting ang ganitong sitwasyon sa karanasan ng isang guro ng matuklasan niyang hindi makakatulong ang pamamalo sa pag-aaral ng mga bata.Dahil dito, pinalitan niya ang paraan ng kanyang pagtuturo. Ipinatawag siya ng kuro dahil sa pagtigil ng pamamalo niya sa mga bata aty iniutusang ibalik ang pamamalo. Pati na rin ang mga magulang ng mga bata ay magdedesisyong patigilin ang mga bata sa pag-aaral kung walang pamamalo. Pinilit na lamang ng guro na ibalik ang pamamalo kahit na labag ito sa kanyang kalooban.

1 comment: