Wednesday, May 26, 2010

Ingang Bayan, Mahal Ko!

Paksa : Pagsulat ng isang tula tungkol sa ating Bayan.

Inang Bayan, Mahal Ko!

Doon sa pook na kinalakihan ko
Magandang likas yaman dulot ng tao
Malaking tulong naibibigay nito
Ng mga biyayang kaloob sa inyo


Datapwat, nasan ang ating kaligtasan?
Nawala ang lahat sa pinanggalingan
Taylong lahat ay mayroon kasalanan
Nitong paglaho ng ating kalikasan

Kaya 'wag natin itong baliwalain
Itong suliraning pinapasan natin
Gawin natin ang ating mga tungkulin
Upang kalikasa'y, manatili sa 'tin

No comments:

Post a Comment